Translashun gem... iz translating

Posted by Jacek Galanciak on

Dave Dribin wypuścił gema, na którego wszyscy czekali i nawet o tym nie wiedzieli.

Gem nazywa się LOLspeak i jak nietrudno się domyślić, umożliwia tłumaczenie zdań z języka normalnego na lolcatowy. Użycie jest bardzo proste:

gem install lolspeak

require 'rubygems'
require 'lolspeak'

puts "hi cat, i have something for you".to_lolspeak
# oh hai kitteh, i has somethin 4 u

Słownik zapewne będzie szybko i intensywnie rozbudowywany, tak więc jeśli planujesz internacjonalizację swoich rubinowych aplikacji, pamiętaj, że kot też człowiek.

Funny pictures cat bubble bath trust